Jag heter Joakim Sædén och är skådespelare.

Jag tycker om mötet, lyssnandet, att försöka vara här och nu, att ge något och få något tillbaka. Att vara skådespelare inspirerar mig att utvecklas som människa. Och så är det kul också.